Tagged with skador

De lever farligast i skidbacken

De lever farligast i skidbacken

År 2013 skadade sig knappt 10 000 utförsåkare så svårt att de behövde uppsöka en akutmottagning, visar siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Män och snowboardåkare är överrepresenterade i skadestatistiken. Den absolut vanligaste orsaken, nästa 90 procent, till skada är fall. Tre fjärdedelar av dem som uppsöker en akutmottagning blir behandlade och hemsända … Läs mer