Tagged with sjukdom

50 förslag i socialförsäkringsutredningen

50 förslag i socialförsäkringsutredningen

Fler ska få mer i ersättning från socialförsäkringarna och förstärkt samarbete ska ersätta den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det är några av förslagen i den nya Socialförsäkringsutredningen. Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande, SOU 2015:21 ”Mer trygghet och bättre försäkring”, har överlämnats till regeringen efter fyra och ett halvt års utredande. I utredningen finns en rad förslag om den … Läs mer

Tjänstepension mer än ett sparande

Tjänstepension mer än ett sparande

Ungefär var tionde anställd i Sverige saknar tjänstepension. Det innebär inte bara en låg pension, utan också att de troligtvis saknar viktiga försäkringar vid sjukdom, olycksfall och dödsfall. Begreppet tjänstepension är ofta synonymt med ett helt paket som innehåller både pensionssparande utöver den allmänna pensionen och kompletterande försäkringar som ger skydd vid sjukdom, olycksfall och … Läs mer