Tagged with psykisk ohälsa

Besvär i unga år ökar risken för att behöva försörja sig på sjuk- och aktivitetsersättning

Besvär i unga år ökar risken för att behöva försörja sig på sjuk- och aktivitetsersättning

I Healthy Business Report 2014 uppmärksammade Euro Accident att den psykiska ohälsan bland unga har ökat kraftigt. Även längre ner i åldrarna ökar problemen med fler diagnoser för så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD och Aspergers. I Healthy Business Report 2014 gör Euro Accident bland annat en genomgång av olika rapporter om hur … Läs mer