Tagged with prisbasbelopp

Så påverkas dina försäkringar av de nya basbeloppen

Så påverkas dina försäkringar av de nya basbeloppen

Ett årsskifte betyder nya basbelopp och att många belopp för försäkringar, pensioner och andra förmåner räknas om. Varje år fastställer regeringen det nya prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet, som ska gälla från den 1 januari. Prisbasbeloppet följer den allmänna prisutvecklingen medan inkomstbasbeloppet följer den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige. För 2016 blir ett prisbasbelopp 44 300 kronor och ett … Läs mer

Sänkt prisbasbelopp nästa år

Sänkt prisbasbelopp nästa år

I försäkringssammanhang används ofta prisbasbelopp för att tala om hur mycket pengar som ska betalas ut från en försäkring. När prisbasbeloppet sänks nästa år påverkas försäkringar och andra förmåner. Prisbasbeloppet är ett belopp uttryckt i kronor som beräknas av Statistiska Centralbyrån, SCB, varje år utifrån förändringen av konsumentprisindex, KPI. Prisbasbeloppet påverkar bland annat belopp i … Läs mer