Tagged with KPI

Sänkt prisbasbelopp nästa år

Sänkt prisbasbelopp nästa år

I försäkringssammanhang används ofta prisbasbelopp för att tala om hur mycket pengar som ska betalas ut från en försäkring. När prisbasbeloppet sänks nästa år påverkas försäkringar och andra förmåner. Prisbasbeloppet är ett belopp uttryckt i kronor som beräknas av Statistiska Centralbyrån, SCB, varje år utifrån förändringen av konsumentprisindex, KPI. Prisbasbeloppet påverkar bland annat belopp i … Läs mer