Tagged with kompetens

Flow bra för hälsan på jobbet

Flow bra för hälsan på jobbet

Vi behöver ständigt lära och utvecklas för att behålla vår hälsa. Det är slutsatsen från en ny studie vid Högskolan Väst och Linnéuniversitetet. – Vad den här forskningen visar är att för att behålla vår hälsa, behöver vi ständigt lära och utvecklas, både i vårt yrke och som människor. Om vi trivs på vårt arbete … Läs mer

TRÄNA REGELBUNDET OCH FÖREBYGG PSYKISK OHÄLSA

TRÄNA REGELBUNDET OCH FÖREBYGG PSYKISK OHÄLSA

Rapporterna duggar tätt om ökad psykisk ohälsa, men med fysisk aktivitet går det att förebygga. En ny studie från Göteborgs universitet har tittat på förändringar hos varje enskild person jämfört med sig själv istället för att bara undersöka förändringar jämfört med andra. Studien visar att man får de största effekterna när man går från att … Läs mer

HÖG LÄGSTANIVÅ PÅ EURO ACCIDENT

HÖG LÄGSTANIVÅ PÅ EURO ACCIDENT

Euro Accident är måna om att alla på företaget har rätt förutsättningar att sköta sitt arbete. För att säkerställa att det finns en grundläggande kompetensnivå har vi tagit fram en företagsanpassad utbildning som ser till att alla har en övergripande kunskap inom området social- och avtalsförsäkring, juridik och beskattning. Utbildningen är en komprimerad variant av … Läs mer