Tagged with Handlingskraft

KÄRNVÄRDEN BIDRAR TILL VÄLGÖRENHET

KÄRNVÄRDEN BIDRAR TILL VÄLGÖRENHET

När året går mot sitt slut sätter Euro Accident företagets kärnvärden i fokus. Våra kärnvärden beskriver hur vi ser på oss själva i förhållande till varandra och vår omvärld. De styr hur vår verksamhet bedrivs och definierar vårt sätt att arbeta och bemöta andra, oavsett om det avser kunder, samarbetspartners eller kollegor i företaget. Medarbetarna … Läs mer