Tagged with Hälsoförsäkringar

Charlotte Kalla om Friska Företaget

Charlotte Kalla om Friska Företaget

Charlotte Kalla presenterar Friska Företaget – en hälsoförsäkring från Euro Accident. Charlotte Kalla lever på sin idrott. För henne kretsar allt kring att uppnå resultat. Hon måste leverera, precis på samma sätt som ett företag. Det handlar om att skapa förutsättningar för att få uppnå full potential. Och Charlotte Kalla vet hur viktigt det är … Läs mer

Euro Accident tar ytterligare steg för att skapa ett friskare Sverige

Euro Accident tar ytterligare steg för att skapa ett friskare Sverige

Nu lanserar Euro Accident en ny och unik försäkring, Friska Företaget – en hälsoförsäkring som kan ersätta den traditionella företagshälsovården. För företag med minst 20 anställda skapar hälsoförsäkringen, Friska Företaget, förutsättningar att påbörja ett strategiskt hälsoarbete som bidrar till friskare medarbetare, sänkta kostnader och ökad lönsamhet. Friska Företaget innehåller reaktiva, förebyggande och hälsofrämjande tjänster och … Läs mer

ARBETA FÖREBYGGANDE MED REHABILITERINGSFÖRSÄKRING

ARBETA FÖREBYGGANDE MED REHABILITERINGSFÖRSÄKRING

Försäkringsförmedlaren och vår samarbetspartner Max Matthiessen skriver om hur vi kan hantera de ökande sjuktalen. För tredje året i rad ökar de i Sverige, på grund av den psykiska ohälsan. Therese Leijonhufvud, produktansvarig affärsområde Care på Euro Accident, uttalar sig om hur förebyggande arbete och en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring kan motverka det. Läs mer i Max … Läs mer

REGERINGENS BUDGETPROPOSITION FÖRESLÅR ÖKAT STÖD TILL ARBETSGIVARE FÖR SJUKSKRIVNA

REGERINGENS BUDGETPROPOSITION FÖRESLÅR ÖKAT STÖD TILL ARBETSGIVARE FÖR SJUKSKRIVNA

I regeringens budgetproposition för 2014 som presenterades idag föreslås en rad satsningar på sjukförsäkringen, bland annat ökat stöd till arbetsgivare för att underlätta sjukskrivnas återgång i arbete. Regeringen anser att ett bidrag ska kunna ges till arbetsgivarna när de har behov av stöd i det enskilda fallet. Syftet är att stödja arbetsgivare att ta sitt … Läs mer

PREVENTIVA INSATSER GER STÖRST EFFEKT

PREVENTIVA INSATSER GER STÖRST EFFEKT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt när det gäller att förebygga sjukskrivning för personer med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa, men inte när det gäller att förkorta påbörjad sjukskrivning, visar en utvärdering av rehabiliteringsgarantin som nyligen gjorts. Therese Leijonhufvud, Produktansvarig Affärsområde Care på Euro Accident, tycker att det är glädjande att utvärderingen visar de positiva effekterna … Läs mer

HÄLSA PÅ JOBBET OCH LÖNSAMHET GÅR HAND I HAND

HÄLSA PÅ JOBBET OCH LÖNSAMHET GÅR HAND I HAND

Sedan förra året har den totala sjukfrånvaron i Sverige ökat enligt Försäkringskassan, varav merparten utgörs av psykosocial ohälsa. En sjukfrånvarodag kostar 10 procent av månadslönen. Euro Accident har en ny tjänst; Sjuk & Frisk, som tillsammans med hälsostrategisk rådgivning hjälper företag att minska sjukfrånvaron och öka lönsamheten. Läs hela artikeln här där Marie Fristedt, Försäljningschef … Läs mer