Tagged with fysioterapeut

Fysioterapeut istället för sjukgymnast

Fysioterapeut istället för sjukgymnast

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Fysioterapeuter hjälper till att stärka hälsan och att förebygga och rehabilitera sjukdomar och skador. I Sverige har professionens benämning av tradition varit sjukgymnast, men sedan 1950-talet har det inom kåren förts en debatt … Läs mer