Tagged with forskning

Omtänksamma chefer lönsamt för företag och medarbetare

Omtänksamma chefer lönsamt för företag och medarbetare

Omtänksamma chefer ger friska medarbetare och lönsamma företag visar en genomgång av organisationsforskningen. Chefer som är omtänksamma och utstrålar värme vinner i längden. Den slutsatsen drar Emma Seppälä, doktor i psykologi vid Stanford University, efter att ha studerat den moderna organisationsforskningen. Det skriver ingenjorskarriar.se som refererar till Emma Seppäläs artikel på Harvard Business Review. Medarbetarna blir … Läs mer

”Arbeta mer med friskfaktorerna”

”Arbeta mer med friskfaktorerna”

Bygg på det friska hos personalen istället för att fokusera på problem och ohälsa. Det ger god effekt utan att det behöver kosta pengar, menar forskare efter ny unik studie. En forskargrupp vid sektionen för hälsa och samhälle på Högskolan i Kristianstad har genomfört en studie på vårdcentraler i Skåne. Det unika är att den … Läs mer

Bra arbetssituation ger mindre ryggbesvär

Bra arbetssituation ger mindre ryggbesvär

Möjligheten att påverka det egna arbetet kan vara avgörande för om en person ska få problem med ryggen eller inte. Det visar en färsk rapport från SBU. Personer som upplever goda möjligheter att påverka det egna arbetet, de som upplever att de får stöd i sitt arbete och de som har hög arbetstillfredsställelse utvecklar mindre ryggbesvär … Läs mer

Forskare: Arbetsmiljö och produktivitet hänger ihop

Forskare: Arbetsmiljö och produktivitet hänger ihop

Det finns ett mycket starkt samband mellan god fysisk arbetsmiljö och trivsel och företagens produktivitet, visar ny nordisk forskarrapport. Nordiska ministerrådet har presenterat en rapport – Working environment and productivity – där forskare i Danmark, Norge, Finland och Sverige har tittat på den fysiska och psykosociala arbetsmiljöns betydelse för produktivitet och lönsamhet. Resultatet bygger på … Läs mer