Tagged with arbetslöshet

50 förslag i socialförsäkringsutredningen

50 förslag i socialförsäkringsutredningen

Fler ska få mer i ersättning från socialförsäkringarna och förstärkt samarbete ska ersätta den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det är några av förslagen i den nya Socialförsäkringsutredningen. Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande, SOU 2015:21 ”Mer trygghet och bättre försäkring”, har överlämnats till regeringen efter fyra och ett halvt års utredande. I utredningen finns en rad förslag om den … Läs mer