Filed under Försäkring

När Försäkringskassa sackar efter ökar sjukfrånvaron

När Försäkringskassa sackar efter ökar sjukfrånvaron

En bidragande orsak till att sjukfrånvaron ökar kan vara att Försäkringskassan blivit sämre på att följa upp sjukskrivningar. Det tror i varje fall Inspektionen för socialförsäkring, ISF. Siffror som Inspektionen för socialförsäkring, ISF, har tagit fram visar att andelen fall som Försäkringskassan prövar i tid vid 90 dagar har sjunkit från drygt 70 procent 2011 … Läs mer

Två böcker som guidar dig i försäkringsdjungeln

Två böcker som guidar dig i försäkringsdjungeln

Vårt försäkrings- och pensionssystem består av en mängd olika delar från stat och arbetsgivare. Här är två praktiska handböcker som guidar dig rätt. Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och arbetstagarorganisationen PTK ger varje år ut varsin handbok om försäkringar och pensioner enligt lag och avtal. De kan fungera både som en introduktion för dig som vill lära … Läs mer

50 förslag i socialförsäkringsutredningen

50 förslag i socialförsäkringsutredningen

Fler ska få mer i ersättning från socialförsäkringarna och förstärkt samarbete ska ersätta den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det är några av förslagen i den nya Socialförsäkringsutredningen. Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande, SOU 2015:21 ”Mer trygghet och bättre försäkring”, har överlämnats till regeringen efter fyra och ett halvt års utredande. I utredningen finns en rad förslag om den … Läs mer

De lever farligast i skidbacken

De lever farligast i skidbacken

År 2013 skadade sig knappt 10 000 utförsåkare så svårt att de behövde uppsöka en akutmottagning, visar siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Män och snowboardåkare är överrepresenterade i skadestatistiken. Den absolut vanligaste orsaken, nästa 90 procent, till skada är fall. Tre fjärdedelar av dem som uppsöker en akutmottagning blir behandlade och hemsända … Läs mer

Se upp i backen! – 5 tips inför sportlovet

Se upp i backen! – 5 tips inför sportlovet

Nu stundar sportlov runt om i landet. Det är ett bra tillfälle att se över familjens försäkringsskydd om olyckan skulle vara framme när utomhusaktiviteterna avlöser varandra. Under sportlovsveckorna ökar utomhusaktiviteterna och många passar på att resa till fjällen för skidåkning. Det är också en period då fler råkar ut för en olycka, som i värsta fall … Läs mer

Fysioterapeut istället för sjukgymnast

Fysioterapeut istället för sjukgymnast

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Fysioterapeuter hjälper till att stärka hälsan och att förebygga och rehabilitera sjukdomar och skador. I Sverige har professionens benämning av tradition varit sjukgymnast, men sedan 1950-talet har det inom kåren förts en debatt … Läs mer

Premie – vadå?

Premie – vadå?

I försäkringssammanhang används ofta ordet premie för att tala om hur mycket en försäkring kostar. Den som slår upp ordet premie i Svenska Akademiens ordlista, SAOL, hittar att det kan betyda ”belöning, pris; försäkringsavgift”. Det vi i försäkringssammanhang menar med premie är det belopp i kronor som du betalar till försäkringsbolaget för din försäkring. När … Läs mer

Så fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Så fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Fler och fler upptäcker fördelarna med att ha en privat sjukvårdsförsäkring som snabbt ger stöd och privat vård vid en sjukdom eller skada. I dag har var tionde person i åldern 16–64 år, 600 000 personer, en privat sjukvårdsförsäkring tecknad i ett försäkringsbolag. Antalet som tecknar försäkringen ökar för varje får. De flesta försäkringar betalas … Läs mer

Pengar från flera håll om du blir sjuk

Pengar från flera håll om du blir sjuk

Genom de förmåner och försäkringarna som du har från staten, arbetsgivaren eller tecknar själv kan du få ersättning för en del av den inkomst som du förlorar när du är sjuk en längre tid. Vi ger dig en snabb överblick. De första 14 dagarna du är sjuk betalar arbetsgivaren sjuklön till dig istället för din … Läs mer

Så tyder du koden i det finstilta

Så tyder du koden i det finstilta

För varje försäkring som tecknas finns ett utförligt villkor som talar när och hur försäkringen gäller – och inte gäller. För försäkringar som gäller vid sjukdom, till exempel en barnförsäkring, är det vanligt att räkna upp sjukdomar som är undantagna från ersättning och – i många fall – tillsammans med en kod bestående av en … Läs mer