Posted in december 2017

Bättre stöd till spelberoende

Bättre stöd till spelberoende

Från och med den 1 januari 2018 har personer med spelproblem samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem. Efter en ändring i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen vid årsskiftet får den som har problem med spel om pengar samma rätt till hjälp och stöd av kommunen och sjukvården som den … Läs mer