Posted in augusti 2015

Försäkringskassan får ny chef

Försäkringskassan får ny chef

I går presenterades Ann-Marie Begler som ny generaldirektör för Försäkringskassan från och med den 1 september 2015. – Försäkringskassan kommer att ha ett mycket starkt fokus på de ökande sjuktalen under de kommande åren, och där är samarbete med andra aktörer som bland annat sjukvården, läkarkåren, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter centralt, sa Ann-Marie Begler i … Läs mer

5 goda råd när klockan ringer in

5 goda råd när klockan ringer in

När skolan startar igen är det ett bra tillfälle att se över barnets försäkringsskydd. Kommunens och samhälletsskydd är oftast inte tillräckligt och hemförsäkringen täcker inte skador och kostnader vid olycksfall. När barnet går i skolan är han eller hon försäkrad av kommunen i en kollektiv olycksfallsförsäkring, men oftast så gäller försäkringen bara under skoltid och … Läs mer

Sänkt prisbasbelopp nästa år

Sänkt prisbasbelopp nästa år

I försäkringssammanhang används ofta prisbasbelopp för att tala om hur mycket pengar som ska betalas ut från en försäkring. När prisbasbeloppet sänks nästa år påverkas försäkringar och andra förmåner. Prisbasbeloppet är ett belopp uttryckt i kronor som beräknas av Statistiska Centralbyrån, SCB, varje år utifrån förändringen av konsumentprisindex, KPI. Prisbasbeloppet påverkar bland annat belopp i … Läs mer