Besvär i unga år ökar risken för att behöva försörja sig på sjuk- och aktivitetsersättning

I Healthy Business Report 2014 uppmärksammade Euro Accident att den psykiska ohälsan bland unga har ökat kraftigt. Även längre ner i åldrarna ökar problemen med fler diagnoser för så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD och Aspergers.

I Healthy Business Report 2014 gör Euro Accident bland annat en genomgång av olika rapporter om hur ohälsan påverkar samhället och arbetsgivare. En tydlig trend är att ohälsa bland unga ökar kraftigt.

Enligt till exempel OECD:s rapport Mental Health and Work: Sweden 2013 har ansökningarna om aktivitetsersättning från ungdomar på grund av psykisk ohälsa i Sverige nästa fyrdubblats sedan början av tjugohundratalet.

Det finns olika tankar om varför ohälsan ökar. Men det verkar vara klart att det inte är enstaka grupper som berörs utan att det gäller unga och unga vuxna över hela linjen.

Även längre ner i åldrarna ökar problemen med fler diagnoser för så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, DAMP, autism, Aspergers syndrom, språkstörningar, dyslexi och tvångssyndrom.

68 000 under 17 år har varit i kontakt med vården för psykisk ohälsa eller använde  psykofarmaka.

68 000 under 17 år har varit i kontakt med vården för psykisk ohälsa eller använde psykofarmaka.

Det kan visa sig i samband med nya krav och förväntningar vid skolstarten, men även under tonåren blir det tydligare att allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa.

Vissa får problem som också kan leda till att det blir svårt att få ett jobb och klara av att försörja sig på egen hand senare i livet.

En undersöknings som Socialstyrelsen gjort visar att besvär i unga år ökar risken för att behöva försörja sig på sjuk- och aktivitetsersättning avsevärt. 2011 hade 76 procent av nya mottagare av förtidspension i Sverige någon form av psykisk sjukdom eller syndrom enligt Försäkringskassans statistik.

Fakta: 68 000 under 17 år berörs

  • Under år 2011 var det sammanlagt omkring 41 500 pojkar och 26 500 flickor i åldern 17 år eller yngre som i någon form hade kontakt med vården för psykisk ohälsa eller använde (hämtade ut på recept) psykofarmaka. Det innebär 4 procent av pojkarna och 3 procent av flickorna i motsvarande åldersgrupp i hela befolkningen.
  • Under 2011 behövde omkring 33 500 män och 46 000 kvinnor i åldersgruppen 18-24 år någon form av psykiatrisk vård eller psykofarmaka. Det utgör 7 procent män och 10 procent kvinnor i motsvarande åldersgrupp i befolkningen.

Källa: Socialstyrelsen. Rapport: Psykisk ohälsa bland unga – underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s