Posted in juni 2013

LÅT MATEN BLI DIN MEDICIN OCH MEDICINEN DIN MAT

LÅT MATEN BLI DIN MEDICIN OCH MEDICINEN DIN MAT

Detta visste Hippokrates redan ca 400 år f.Kr. Som åren gått har vi som människosläkte kanske inte alltid följt dessa kloka ord men i modern tid har fokus åter riktats på matens betydelse för vår hälsa. Idag är kostrådgivning en självklar del av behandlingen av en rad diagnoser och sjukdomar. Man har även på allvar … Läs mer