Posted in januari 2013

PREVENTIVA INSATSER GER STÖRST EFFEKT

PREVENTIVA INSATSER GER STÖRST EFFEKT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt när det gäller att förebygga sjukskrivning för personer med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa, men inte när det gäller att förkorta påbörjad sjukskrivning, visar en utvärdering av rehabiliteringsgarantin som nyligen gjorts. Therese Leijonhufvud, Produktansvarig Affärsområde Care på Euro Accident, tycker att det är glädjande att utvärderingen visar de positiva effekterna … Läs mer

HÄLSOSAMT LEDARSKAP?

”Hälsa handlar om en vardag där det finns en harmoni och balans mellan arbets- och privatliv, det handlar om hur du upplever stress, det handlar om en god arbetsmiljö” skriver Elaine Breske Hirscher i sin blogg där hon tar upp den viktiga frågan om hälsosamt ledarskap och vad det egentligen är. Hon skriver även om … Läs mer

HÄLSA PÅ JOBBET OCH LÖNSAMHET GÅR HAND I HAND

HÄLSA PÅ JOBBET OCH LÖNSAMHET GÅR HAND I HAND

Sedan förra året har den totala sjukfrånvaron i Sverige ökat enligt Försäkringskassan, varav merparten utgörs av psykosocial ohälsa. En sjukfrånvarodag kostar 10 procent av månadslönen. Euro Accident har en ny tjänst; Sjuk & Frisk, som tillsammans med hälsostrategisk rådgivning hjälper företag att minska sjukfrånvaron och öka lönsamheten. Läs hela artikeln här där Marie Fristedt, Försäljningschef … Läs mer